Energa-Operator Inwestuje Miliardy w Rozwój Sieci Elektroenergetycznej na Rzecz Zrównoważonej Przyszłości

Działająca w ramach Grupy Orlen firma Energa-Operator ogłosiła ambitny plan inwestycyjny na rok 2024, nakierowany na dalszy rozwój i modernizację sieci elektroenergetycznej. W nadchodzącym roku spółka zamierza przeznaczyć ponad 2,8 mld zł na różnorodne inwestycje, które zwiększą nie tylko jej pojemność, ale także wpłyną pozytywnie na zrównoważony rozwój kraju.

Priorytety Inwestycyjne na Rok 2024: Nowi Odbiorcy i Źródła Energii

Energa-Operator zdecydowała się skierować środki głównie na przyłączenia nowych odbiorców oraz źródeł energii. Planuje przyłączyć około 35 tys. nowych klientów oraz integrować kolejne źródła wytwórcze, w tym farmy fotowoltaiczne i wiatrowe. Działania te są odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na moc oraz rosnącą potrzebę poprawy jakości usług.

Znaczenie Rozwoju Sieci Elektroenergetycznej dla Odnawialnych Źródeł Energii

Energa-Operator podkreśla, że kontynuacja rozbudowy sieci elektroenergetycznej, zwłaszcza sieci wysokiego napięcia, jest kluczowa dla zrównoważonego rozwoju. Z uwagi na dynamiczny rozwój gospodarczy, wzrost potrzeb energetycznych przemysłu i budownictwa mieszkaniowego, a także zapotrzebowanie na niezawodność zasilania, planuje inwestycje o wartości 3,3 mld zł do 2028 r.

Inwestycje Wysokiego Napięcia: Nowe Stacje i Rozdzielnice

W ramach działań w 2023 r., Energa-Operator wybudowała i zmodernizowała niemal 2,4 tys. km linii wysokiego, średniego i niskiego napięcia, oraz prawie 750 km przyłączy. Włączono do sieci odnawialne źródła energii o mocy niemal 1,4 GW oraz blisko 72 tys. nowych odbiorców.

Wśród kluczowych inwestycji związanych z siecią wysokiego napięcia znalazła się budowa czterech nowych stacji 110/15 kV: GPZ Powidz, GPZ Drobin, GPZ Michałówek oraz GPZ Machnacz. Te stacje wspomogą rozwój Brzeskiej Strefy Gospodarczej w województwie kujawsko-pomorskim.

Zmiany w Sieci 110 kV: Rozdzielnie i Linie Łączeniowe

Energa-Operator zakończyła także budowę trzech nowych rozdzielni 110 kV: Ignacewo, Olsztyn Ciepłownia, Mazanki, niezbędnych do przyłączenia źródeł energii elektrycznej do sieci 110 kV. Przebudowano kilka linii 110 kV oraz ukończono dwa nowe powiązania liniowe 110 kV ze stacji przesyłowo-rozdzielczej „Pelplin” (Pelplin–Mątowy i Pelplin–Malbork Południe).

Efektywność Działań: Redukcja Strat i Poprawa Wskaźników Jakości

Inwestycje w roku 2023 miały na celu poprawę wskaźników ciągłości zasilania odbiorców, redukcję strat sieciowych oraz dostosowanie sieci wysokiego napięcia do rosnącego zapotrzebowania na moc. Odnawialne źródła energii o mocy niemal 1,4 GW zostały skutecznie przyłączone do sieci, a blisko 72 tys. nowych odbiorców czerpie korzyści z usprawnień.

Podsumowanie: Droga do Zrównoważonej Energii w Polsce

Energa-Operator stawia na rozwój zrównoważony, inwestując w rozbudowę sieci elektroenergetycznej. Ich plany na przyszłość kładą nacisk na przyłączenia nowych źródeł energii i odbiorców, co jest kluczowe dla dalszej transformacji energetycznej w Polsce.