Unia Europejska podjęła zdecydowane działania w celu stworzenia bardziej zrównoważonej przyszłości, wprowadzając nowe przepisy dotyczące budynków. Uchwalone we wtorek przez Parlament Europejski przepisy mają na celu wprowadzenie istotnych zmian w sposobie ogrzewania nowo budowanych budynków oraz w wymaganiach dotyczących korzystania z odnawialnych źródeł energii.

unia europejska

Nowe przepisy nakładają zakaz stosowania pieców opalanych paliwami kopalnymi, w tym gazu ziemnego, w budynkach wznoszonych w latach 2028-2030. Ten radykalny krok ma na celu zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, za którą ogrzewanie budynków odpowiada w znacznym stopniu – stanowi ono bowiem ponad 35% całkowitej emisji tego gazu w UE. Celem zmian w dyrektywie jest również zmniejszenie zależności od importowanych paliw kopalnych oraz maksymalne wykorzystanie energii pochodzącej z odnawialnych źródeł.

Zgodnie z nowymi przepisami, od 2040 roku zakaz montowania nowych pieców opalanych paliwami kopalnymi będzie dotyczył również istniejących budynków. Jednak przed tym terminem piec opalany paliwami kopalnymi będzie można instalować jedynie jako źródło dodatkowe, stosowane jedynie w przypadku szczytowego zapotrzebowania na energię, a głównym źródłem ciepła powinna być technologia odnawialna, np. pompa ciepła.

Nowe przepisy wprowadzają również obowiązek montażu paneli fotowoltaicznych w nowo budowanych budynkach. Od 2029 roku wszystkie nowe budynki mieszkalne będą musiały być wyposażone w takie systemy, a wymóg ten obejmie również inne typy nowo budowanych obiektów, takie jak hotele czy biurowce, wcześniej.

Przepisy dyrektywy nakładają także nowe wymogi na budynki użyteczności publicznej, które od 2027 roku będą musiały spełniać standardy zeroemisyjności, a od 2030 roku ten wymóg będzie rozszerzony na wszystkie nowo budowane budynki, włączając w to obiekty mieszkalne.

Ponadto, od 2025 roku państwa członkowskie nie będą mogły oferować wsparcia finansowego, takiego jak dofinansowania czy ulgi podatkowe, na instalację systemów opartych o paliwa kopalne. Celem tego posunięcia jest przyspieszenie przejścia na zielone technologie i ograniczenie wsparcia dla rozwiązań przyczyniających się do zanieczyszczenia środowiska.

Zmiany wprowadzone przez dyrektywę będą również miały wpływ na świadectwa charakterystyki energetycznej budynków. W całej UE będą one musiały stosować ujednoliconą skalę ocen, co może wymagać zmian administracyjnych. Świadectwa te będą wydawane częściej i zawierały więcej informacji, co może wpłynąć na ceny tych dokumentów.

źródło: RP