Globalne Wykorzystanie Energii Geotermalnej i Ranking Państw

Energia geotermalna, wykorzystująca ciepło zgromadzone wewnątrz Ziemi, odgrywa coraz większą rolę w globalnym miksie energetycznym, przyczyniając się do redukcji emisji gazów cieplarnianych i zrównoważonego rozwoju. Poniżej dokonamy przeglądu globalnego wykorzystania energii geotermalnej oraz zaprezentujemy ranking państw pod względem produkcji energii geotermalnej.

Globalne Wykorzystanie Energii Geotermalnej:

Energia geotermalna jest obecnie wykorzystywana w ponad 80 krajach na całym świecie, zarówno w celach elektrycznych, jak i cieplnych. Główne obszary wydobycia energii geotermalnej obejmują regiony o dużej aktywności sejsmicznej i wulkanicznej, takie jak Islandia, Stany Zjednoczone, Japonia, Włochy i Nowa Zelandia. Jednakże technologie geotermalne są stosowane również w obszarach o mniejszej aktywności geotermalnej, wykorzystując ciepło zgromadzone w niższych warstwach skorupy ziemskiej.

ranking krajow

Ranking Państw Pod względem Wykorzystania Energii Geotermalnej:

  1. Stany Zjednoczone: Stany Zjednoczone są światowym liderem w produkcji energii geotermalnej, zlokalizowanej głównie w stanie Kalifornia, który posiada bogate zasoby geotermalne. USA mają największą ilość elektrowni geotermalnych na świecie.
  2. Indonezja: Indonezja zajmuje drugie miejsce w światowym rankingu produkcji energii geotermalnej. Kraj ten posiada duże zasoby geotermalne związane z aktywnością wulkaniczną.
  3. Filipiny: Filipiny są jednym z najaktywniejszych obszarów sejsmicznych na świecie, co sprawia, że posiadają one duży potencjał w zakresie wykorzystania energii geotermalnej.
  4. Islandia: Islandia czerpie zdecydowaną większość swojej energii elektrycznej i cieplnej z zasobów geotermalnych. Geotermia jest tam kluczowym elementem mieszanki energetycznej.
  5. Nowa Zelandia: Nowa Zelandia ma znaczący udział w produkcji energii geotermalnej, która stanowi istotny element krajowego miks energetycznego, zapewniając stabilne i czyste źródło energii.
  6. Japonia: Japonia, pomimo swojej ograniczonej przestrzeni, intensywnie wykorzystuje swoje zasoby geotermalne, aby zaspokoić część swojego zapotrzebowania na energię elektryczną.
  7. Włochy: Włochy posiadają bogate zasoby geotermalne, szczególnie w regionie toskańskim, gdzie znajduje się kilka znaczących elektrowni geotermalnych.
  8. Meksyk: Meksyk wykorzystuje swoje zasoby geotermalne głównie do produkcji energii elektrycznej, przyczyniając się do dywersyfikacji swojego miks energetycznego.

Podsumowanie:

Energia geotermalna, pomimo swojego potencjału, nadal pozostaje stosunkowo niewykorzystaną formą energii w porównaniu do innych źródeł odnawialnych. Jednak rosnąca świadomość ekologiczna oraz rozwój technologii geotermalnych mogą przyczynić się do jej dalszego wzrostu na arenie światowej. Ranking państw pod względem wykorzystania energii geotermalnej ukazuje, że kraje o silnej aktywności sejsmicznej i wulkanicznej mają znacznie większy udział w produkcji tej formy energii, ale potencjał geotermalny istnieje również w wielu innych regionach świata.